Texty

DUCHOVNÍ TÉMA XXXI. ročníku CMP: 6.etapa - 22. 4. 2012 - Mojžíš

Johanka Navrátilová Mojžíš vojevůdce, osvoboditel, zákonodárce, prostředník mezi Bohem a lidem. Jeho příběh je nám dobře znám, přesto si připomeňme některé momenty z jeho života z textů, které jsme měli na 2. ročníku této pouti v roce 1983:

Text také ke stažení zde! Download...

Již Abrahámovi přislíbil Hospodin, že bude praotcem velkého národa. Toto přislíbení se vyplnilo v Egyptě. Boží řízení způsobilo, že se tem odstěhoval Abrahámuv vnuk Jakub, nazvaný také Izrael. Jeho potomci (12 synů), se dělili na dvanáct kmenů, bydleli v krajině Gessen a živili se obděláváním půdy a chovem dobytka. Za několik staletí jich bylo tolik, že egyptský panovník měl starosti, zda se v případě války nepřidají k nepřátelům. Proto vydal rozkaz, aby narozený izraelita byl utopen.
A právě tehdy se narodil Mojžíš a izraelskému lidu nastává hodina osvobození. Slaví první Velikou noc. Tato byla předobrazem příchodu Vykupitele, který přijde na svět jako pokorný beránek, vydá se za nás na smrt a bude naším pokrmem pro život věčný.

Izraelité vycházejí z Egypta. Jejich záštitou je Hospodin. Přechod přes Rudé moře nám připomíná, že i my bychom se měli zamyslet, jak se dostat do bezpečí „na druhý břeh.“ Předešly nás již zástupy a očekávají nás i s naším Pánem. Musíme hořet láskou, aby se vysušily vody egoismu, nelásky a všeho, co nám brání přejít suchou nohou do Země zaslíbené.
Na poušti, kam se po dnech putování izraelité dostanou, nemají co jíst a lid reptá. Bůh jim dává mannu, která se stává předobrazem Svátosti oltářní, která se stává našim pokrmem na pozemské poušti pro věčný život. Evangelium Janovo nám říká: „Otcové vaši jedli mannu na poušti a zemřeli. Kdo však jí tento chléb, bude živ na věky.“ (Jan 6,59).
Mojžíš vystupuje na horu Sinaj, kde jeho prostřednictvím Bůh sděluje lidu svá přikázání. Jejich platnost i pro nás potvrzuje ve svých kázáních i Kristus. A když se před svou smrtí Mojžíš loučil se svým národem, připomněl jim všechny dobrodiní, která dostali od Boha, i jejich svatou úmluvu s Bohem v Desateru a nakonec jim řekl: „Hle, vložil jsem do vašich rukou život nebo smrt. Budete-li zachovávat Boží zákon, Boží požehnání vás bude provázet na každém kroku. Nebudete-li jej zachovávat, Boží kletba spočine na vás. Nuže – vyvolte si,ale já vám radím, abyste si zvolili život.
Neříká nám Kristus Pán totéž? Přiznejme si, že až příliš často podobáme se reptajícímu izraelskému lidu, který není nikdy s ničím spokojen. Neumíme Bohu děkovat, neumíme poznávat Jeho vůli, nechápeme, že všechno, co máme, je od Boha. To dobré, ale i to, co se nám jeví jako zlé. Všechno slouží k dobru člověka. Aby se stal pokorným a maličkým. Neboť jen tak může dorůst k Lásce.
Mojžíš může pro nás být zářivým příkladem vroucí víry, pokory, důvěry v Boha, statečnosti, odevzdanosti do vůle Boží a neúnavný zastánce dodržování Božího zákona. V tomto smyslu vzpomeňme i na našeho svatého otce, který jako věrný zástupce Kristův na zemi usiluje v dnešním světě o totéž. Vzpomeňme i na naše biskupy, kteří se o totéž snaží v našich zemích. Podporujme je svou motlitbou a buďme věrnými zastánci a praktickými vyznavači víry v Ježíše Krista, kterou nám před jedenácti sty lety přinesli sv. Cyril a Metoděj.
Dej nám Pane, ať přes poušť tohoto života dojdeme do země zaslíbené.

Dodatek:
Vysvobození z Egypta (Ex 1,1 – 15,21)
a) Genealogická linie:
- S Jakubem přišlo do Egypta asi 70 osob, s Mojžíšem odešlo několik desítek tisíc
- Zaměření na kmen Lévy, ze kterého pochází Mojžíš a Aron
b) Teologická linie:
- Bůh sděluje své jméno (Ex 2,14 – Jsem, který jsem)
- Stále slibuje pomoc (a plní 3,12 – Já budu s Tebou)

Cesta pouští (Ex 15,22 – 18,27; 21,14)
- vyjití z Egypta není jen vyvedení z otroctví, ale i vytržení z moci podsvětí a uvedení do života-
- oslava Hospodina (Ex 14,26)
- potíže cestou (Mara, Meribda atd)
- organizace, soudnictví (tchán Jitro Ex 18, 11 – 27)

Pascha (velikonoce) Beránek Ex 12,1 – 5; 13,3 – 10; 23,14 – 15.

Ježíš naplňuje velikonoce
- Lk 2,41 – 42
- Mt 26,17; Mk 14,12; Luk 22,7 – 8,
- Beránek
J 1,29 a 36; 1Kor 5,7 – 8; 1Petr 1,19; Zj 5,8 a 12; 6,7 a další


poutníci do JeníkovapoutniceVelehrad

Sdílet

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 13. 04. 2012 | 3060 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nejnovější videa, filmy či audia (v mp3) pro vás:
Rychlé hledání:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 47365
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Tento web je provozován společenstvím FATYM. Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.


Tento web je hostován na serverech A.M.I.M.S. (provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.