Vítáme Vás na webu nejsevernější farnosti v České republice.
Zajímavé

Dnes slavíme památku Panny Marie Bolestné a zítra památku svaté Ludmily.

Panna Marie Bolestná A tvou duší pronikla tak silná bolest, že tě můžeme právem uctívat jako víc než mučednici.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 09. 2017 | 119 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek Povýšení svatého kříže.

Povýšení svatého kříže Bez kříže by nebyla přemožena smrt, peklo by nebylo připraveno o moc nad námi.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 14. 09. 2017 | 105 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Jana Zlatoústého.

svatý Jan Zlatoústý Dělí nás vzdálenost, ale spojuje láska, ...
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 13. 09. 2017 | 107 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

23. neděle v mezidobí

Otevři se ... Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 10. 09. 2017 | 109 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek Narození Panny Marie.

svátek Narození Panny Marie Nuže ať zpívá a plesá všechno stvoření, každý ať přispěje k radosti svátku.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 08. 09. 2017 | 114 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Včera jsme slavili památku svatého Řehoře Velikého.

svatý Řehoř Veliký Sám začal užívat titulu "služebník služebníků Božích".

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 04. 09. 2017 | 124 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

22. neděle v mezidobí

Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 03. 09. 2017 | 119 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o srdci a o Kristově pokoře, o milosti a o Boží lásce, o boji s vlastní pýchou a o Pánově moci ...

Meditace Silvána z Athosu ... Pokorná duše je ve velkém pokoji, zatímco pyšná duše trápí sebe sama.


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 30. 08. 2017 | 118 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

21. neděle v mezidobí

„Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 27. 08. 2017 | 136 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Bartoloměje, pak památku svaté Moniky a Jana Křtitele.

svatý Bartoloměj Podle Eusebia hlásal evangelium v Indii a v Arménii, kde také podstoupil mučednickou smrt, když z něho zaživa sedřeli kůži.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 24. 08. 2017 | 140 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku Panny Marie Královny, včera jsme slavili památku svatého Pia X.

Panna Marie Královna Neboť Maria byla milosti plná, byla dílem podivuhodným.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 22. 08. 2017 | 148 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Včera jsme slavili památku svatého Bernarda.

svatý Bernard Neboť když Bůh miluje, nechce nic jiného, než aby byl milován.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 21. 08. 2017 | 145 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

20. neděle v mezidobí

„Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ „Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 20. 08. 2017 | 140 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme slavnost Nanebevzetí Pannny Marie a zítra památku svatého Štěpána Uherského.

Nanebevzetí Panny Marie Objevuješ se ve své kráse a tvé panenské tělo je celé svaté a čisté, je celé Božím příbytkem.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 08. 2017 | 166 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

19. neděle v mezidobí

„Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 13. 08. 2017 | 151 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Dominika, pak památku svaté Terezie Benedikty, svatého Vavřince a svaté Kláry.

svatý Dominik Přál si být bičován, rozsekán na kusy a zemřít pro víru v Krista.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 08. 08. 2017 | 208 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Svátek Proměnění Páně

Proměnění Páně A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 06. 08. 2017 | 192 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Ignáce.

svatý Ignác z Loyoly Došel k rozhodnutí věnovat se činnému apoštolátu.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 31. 07. 2017 | 177 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

17. neděle v mezidobí

Rozuměli jste tomu všemu? „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 30. 07. 2017 | 163 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svaté Marty, pak svatého Alfonsa z Liguori a svatého Jana Maria Vianneye.

svatá Marta Šťastní, kdo směli přijmout Krista do svého domu.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 29. 07. 2017 | 216 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Jakuba, zítra památku svaté Anny a svatého Jáchyma, pozítří památku svatého Gorazda.

sv. Jakub A přece jej od počátku unášela tak veliká horlivost, že odložil všechno lidské, dosáhl nevýslovných výšin a záhy byl zabit.


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 25. 07. 2017 | 230 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

16. neděle v mezidobí

Kdo má uši, slyš! Kdo má uši, slyš!


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 23. 07. 2017 | 183 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Včera jsme slavili památku Panny Marie Karmelské.

Panna Marie Karmelská Boží Slovo, sám Bůh, Syn Boží, ten, který byl na počátku u Boha, všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, se tedy stal člověkem, aby vysvobodil člověka od věčné smrti.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 17. 07. 2017 | 215 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

15. neděle v mezidobí

Kdo slovo slyší a chápe, přináší užitek. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 16. 07. 2017 | 181 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 226 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE