Texty

Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – pátek

Velehrad 2011 V pátek poutníci vyslechli poslední část promluv o svaté Anežce. Více o pouti najdete ZDE.

7. Pátek dopoledne

A: Život a odkaz sv. Anežky a otázky k tomu
V únoru 1948 se dostali k moci zlí lidé. Svou stranu nazývali komunistická. Krutým způsobem se zbavovali svých protivníků. Stačilo jen něco říct a už ukázali svou zlobu. Lidé se báli. Vládl strach. Společnost byla nemocná a otupělá. Tak to šlo čtyřicet let. Byl svrchovaný čas národ povzbudit, dát lidem naději a ukázat jim, že oni sami mohou přispět k tomu, aby bylo lépe. Kardinál František Tomášek r. 1986 proto vyhlásil Desetiletí duchovní obrody národa. Jeho první rok probíhal pod ochranou Anežky Přemyslovny. K hnutí se připojovalo stále víc lidí. Národ se pohnul.

Otázky:
Víš, jak se jmenovali nejkrutější vůdci komunistů?
1) Lenin Stalin Gottwald 2) Hitler Himmler 3) Napoleon Bonaparte

Znáš některé z jejich zločinů? jsou to věci, na které nesmíme zapomenout. Mohly by se totiž opakovat.
1) Popravy bez soudů, 2) střelba na hranicích, 3) zabrání majetku - tentokrát jsou všechny odpovědi pravdivé, žel

Víš, kdo byl kardinál Tomášek?
1) arcibiskup pražský 2) arcibiskup olomoucký 3) arcibiskup vídeňský
Zeptej se rodičů a prarodičů, co si pamatují z této doby.

Aby toto dílo podpořil, rozhodl se papež Jan Pavel II. prohlásit slavnostně blahoslavenou Anežku za svatou, odborně se tomu říká kanonizace, česky svatořečení. Tato slavnost se konala v Římě 12. listopadu 1989. Pět dnů poté se studenti chystali připomenout padesáté výročí krvavého nacistického útoku na české vysoké školy, které byly zavřeny. Uspořádali tichý průvod Prahou. Při něm je napadla komunistická policie a surově je zbila. Začala tzv. Sametová revoluce.

Otázky:
Co víš o papeži Janu Pavlu II.?
Byl to původem: 1) Slovák 2) Ital 3) Polák

Kolikrát navštívil naši zem?
1) jednou 2) dvakrát 3) třikrát

Na kterých třech místech se zastavil?
1) Velehrad Rajhrad Vyšehrad 2) Velehrad Praha Hradec Olomouc 3) Velehrad Hostýn Křtiny

Mnoho lidí v listopadu 1989 věřilo, že ty, kteří s květinami a rozžatými svícemi stojí proti obuškům po zuby ozbrojených chlapů, chrání a vede sv. Anežka.

Víš, co se stalo 17. listopadu 1939?
1) byl postřelen student Jan Opletal //bylo to 28.10.1939// 2) zemřel student Jan Opletal /// zemřel 11.11. a pohřeb byl 15.11. 1939/// 3) nacisté zavřeli vysoké školy a popravili vůdců manifestací a uvěznili studenty

Víš, kde se odehrál střet s policií v listopadu 1989?
1) na Národní třídě 2) na Václavském náměstí 3) na Karlově mostě To místo byste měli navštívit.


B:
Modleme se:
Svatá Anežko, snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochotná pomocnice všech potřebných, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochránkyně České země, oroduj za nás.
Pána prosme:
Abychom na přímluvu svaté Anežky z lásky ke Kristu sloužili svým potřebným bližním, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky nesli trpělivě svůj kříž, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky vždy pamatovali na nebeskou vlast, prosíme tě, vyslyš nás.
Otče náš ….. zbav nás od Zlého. Amen
Zdrávas, Maria ……

Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.

C:
Čtyři otázky: bystrost, zeměpis, domácnost a matematika
B) Na ostrov vede úzká lávka, která je velmi poškozená. Proto je tam nápis: Zákaz vstupu. Na ostrově je kus masa a pes ho ucítí. Jak se k němu dostane?
Z) Jeden Kréťan řekl, že všichni Kréťané jsou lháři. Je to tak opravdu?
D) Který pták nikdy vejce nesnáší, ačkoli se sám z nich líhne?
M) Jak ze dvou hůlek udělat deset?


8. Pátek odpoledne


A:
Život a odkaz sv. Anežky a otázky k tomu

V čele zástupů, které v listopadu 1989 jako vina zaplavily náměstí, stál spisovatel a dramatik Václav Havel. Jeho heslem bylo Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. V ty dny se to stalo. Komunistická diktatura byla zlomena a ve svobodných volbách byl Václav Havel zvolen prezidentem republiky. Václav Havel si byl vědom role sv. Anežky při tomto vítězství. Dosvědčují to jeho poslední napsaná slova. Při pětadvacátém výročí památné mše sloužené kardinálem Tomáškem po návratu z Anežčina svatořečení, neměl už sil přijít, a proto napsal účastníkům vzkaz. Stojí v něm: Milá Anežko, děkujeme Ti, že jsi nad námi držela ochrannou ruku 25. listopadu 1989. Prosím Tě, měj ruku i nadále připravenu, třeba ji ještě budeme potřebovat.

Otázky:
Co víš o prezidentu Václavu Havlovi?
Měl heslo: 1) Pravda a láska 2) Pravda a právo 3) Láska a svoboda

Znáš názvy některých jeho divadelních her?
1) Lucerna Libuše Tajemství 2) Audience Vernisáž Asanace 3) Prodaná nevěsta Liška Bystrouška Její pastorkyňa

Víš, co byla Charta 77?
Petice, kde se požadovalo trochu svobody a která se podepisovala -- 1) na úřadech 2) na ulici 3) potají po domech
Dej si o tom všem vyprávět a najdi si informace i sám.

Po listopadových dnech 1989 byli lidé plní radosti. Svoboda! Konečně svoboda! Byli svobodou jako zmámení. Po nedlouhém čase se začalo ukazovat, že žít ve svobodě moc neumíme. Ne všichni začali pracovat na tom, aby nastaly dobré časy založené na poctivém zájmu o prospěch celé země. Do čela a k moci se dostávali spíše ti, kdo šli tvrdě jen za prospěchem svým. Tak se stalo, že zlé časy doby komunismu skončily a daří se i mnoho krásného, ale jako plevel se rozmohlo všelijaké nové zlo. Pro příliš mnoho lidí Anežčin odkaz nic neznamená a její vzor jim nic neříká. Nic jim neříká, že královská dcera šla sloužit druhým, že se uměla ozvat proti nespravedlivému soudu, že docílila smír v rodině i v rozdělené zemi, že byla moudrá. Neopustí nás, i když ji budeme ke své veliké škodě opouštět my.

Otázky:
Co, myslíš, bychom měli dělat, abychom naplňovali odkaz sv. Anežky?
1) víc vzdělání 2) víc modlitby 3) víc citlivosti ---- všechny odpovědi jsou správné

Co je třeba v naší zemi zlepšit?
1) vztahy, 2) prostředí, 3) informace

Co myslíš, že bys pro to mohl udělat ty? Udělej to tedy.
A TO JE TA HLAVNÍ OTÁZKA. CELÝ ŽIVOT NA NI ZKOUŠÍME DOBŘE ODPOVÍDAT.


V roce 2011 se vzpomínalo, že je to rovných osm set let od Anežčina narození. Toho roku bylo postaveno mnoho jejích soch a vysazeno množství stromů, na kterých čteme tuto její výzvu: Pečujte o mou zemi —je to vaše vlast! A to je dobře, protože nám to opět dává naději, navrací radost, ukazuje směr a obnovuje sílu vykročit.

Otázky:
Víš, kde takové sochy a stromy jsou?
1) v Písečném u Bystřice 2) v Rovečném u Olešnice 3) v Loučné u Děčína
Najdi některé a zajed' si je prohlédnout. Nechceš i ty zasadit pamětní strom? Na čí památku bys ho zasadil?

Kostely sv. Anežky:
Praha Spořilov 1935, České Velenice 1935, Loučka u N. Jičína 1968, Drnovice u Zlína 1990, Hustopeče 1994 Šošůvka 2002,

B:
Modleme se:
Svatá Anežko, snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochotná pomocnice všech potřebných, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochránkyně České země, oroduj za nás.
Pána prosme:
Abychom na přímluvu svaté Anežky z lásky ke Kristu sloužili svým potřebným bližním, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky nesli trpělivě svůj kříž, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky vždy pamatovali na nebeskou vlast, prosíme tě, vyslyš nás.
Otče náš ….. zbav nás od Zlého. Amen
Zdrávas, Maria ……
Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.

C:
Čtyři otázky: bystrost, zeměpis, domácnost a matematika
B) V domě je dvacet pater a do každého jezdí výtah. Jak to, že jeden obyvatel, který bydlí v nejvyšším patře jede pokaždé jen do 16. a zbytek dojde pěšky: Proč nejede až do toho svého?
Z) Když v Paříži poprvé hráli Prodanou nevěstu, najednou se všichni zvedli a odešli z divadla. Proč?
D) Kdy se suší seno?
M) Alej měří 600 m. Stromy jsou sázeny po 6 metrech po obou stranách. Kolik je tam stromů, když vandalové ani škůdci žádný nezničili?

Troje náhradní otázky, pokud by se vám nějaká zdála moc naivní.
9. B) Napiš suchá tráva pomocí 4 písmen.
D) Jak se protáhnout klíčovou dírkou?
Z) Čím začíná noc a čím končí den?
M) Hejno hus šlo po silnici. Jedna šla mezi dvěma, jedna přede dvěma a jedna za dvěma. Kolik jich bylo?
10. B) Je vedle sebe 5 skleniček s vínem a vedle nich pět prázdných. Jen jednou rukou se můžeš dotknout jen jedné skleničky. Jak to uděláš, aby byly skleničky střídavě plná a prázdná?
Z) Jak se zachránit před lvem, když není se kam schovat?
D) Kdo má knihu v břiše?
M) Na rybníčku se objevily řasy. Každý den se jejich povrch zvětšil jednou tolik. Celý rybníček pokryly zas 10 dní. Za kolik dní byla pokryta polovina rybníčku?
11. B) Má to šest noh a chodí to po hlavě?
Z) Pastýř pásl na stepi stádo. Proti němu hnal vítr stepní požár. Chtěl před ním utéci, ale za ním byla řeka, kterou by nemohl přejít. Jak zachrání stádo mi sebe před uhořením?
D) Kdy se vůl dojí?
M) Jak změřit objem lahve pravítkem.

Nápověda: testy k Anežce snad zvládnete, obč. válka byla 1248
Výsledky hádanek:
U 1. promluvy
B) JAKO BYSTROST: Vyměňte si velbloudy
Z) jako zeměpis Ne, v bodě nula už začíná 1. metr 1. kilometru
D) jako domácnost Ano, i do buchet se dává sůl.
M) jako matematika A5
2. promluva: Probudit se. Mořská nemoc, Sedí se na sedle. Šestina je víc.
3. Prvně kozu, pak zelí, pak kozu zpátky a vlka tam a pro kozu se vrátí. Slovo JINAK. Na pekáči.
Narodila se 29.2. a bylo jí 40 let.
4. Lano dopadlo tolik metrů od něj, v jaké výšce viselo. 5. den je na vrcholu. Po ledě. 2 kg, protože půl cihly váží kilo.
5. 47 a 48 je jeden list. Písmeno a. Otočit a do vypoukliny ve dně nalít nápoj a ten pít. Z nul udělat dvě devítky a dvě šestky přidáním čárky a pak platí: 9+9+6+6=30
6. Žádné, všechny je nesly pryč z Kocourkova. Bílé, je jich více. Jedno, ta další už nejsou nalačno.
Mudrc přidal svého velblouda, pak měl nejstaší devět, prostřední 6, nejmladší dva, mudrcův zbyl a on na něm odjel.
7. Zaběhne tam, neumí číst, Lhal i on, proto to nemůže být pravda. Kohout, houser, kačer. Přeložit je přes sebe a tak udělat římskou číslici X.
8. B) Je malé postavy, nedosáhne na vyšší tlačítka. Z) Byl konec představení. D) Nikdy, suší se tráva. M) 202.
9. Seno. Napiš na lísek slovo SE a ten protáhni klíčovou dírkou. Písmenem N. Tři husy.
10. Pravou přeleješ dvojku do 7, levou čtyřku do devítky. Obrátit oči v sloup a vylézt na něj.
Přežvýkavci. Za 9 dní.
11. Veš. Zapálí trávu za sebou a ustupuje po spáleném. Na talíři. Změříš výšku a průměr dolní části a vypočítáš objem tekutiny v té rovné části. Poznačíš si, pokud sahala, pak naplníš celu láhev, obrátíš a pomalu z ní vyléváš až k té čáře, pak ji postavíš dnem dolů a znovu počítáš objem a pak oba výsledky sečteš.

Celá naše země jásá – k svaté Anežce (nápěv K nebesům se orla vzletem)
1. Celá naše země jásá, oheň víry znovu vzplál: - mezi svaté – jaká krása, - Anežku Bůh povolal. Ref.: Vzorem nám, Anežko, buď, - ducha chudoby v nás vzbuď, - vypros svému národu, - v pravé lásce obrodu.
2. Vyšla z rodu Přemyslova, slávu světu chystal král, - jiný úmysl Bůh chová, - k službě své ji povolal. Vzorem nám, …
3. V chudobě chce žíti ráda s františkánskou pokorou, - s nemocnými sama strádá, - dá jim dům i péči svou. Vzorem nám, …
4. V klášteře též shromažďuje svatých panen družinu, - modlitbou pak naplňuje, - každou žití hodinu. Vzorem nám, …
5. Pros u Pána nebeského, aby dopřál Čechům všem, - nalézt hlavně ducha tvého, - jím ať žije naše zem. Vzorem nám, …
6. Moudré rady dává králi a přes dlouhý věků čas, - bychom spolu svorni stáli, - volá Anežka i nás. Vzorem nám, …
7. Mnohým z nás se z mysli ztratil pravý žití smysl, cíl, - Anežčin duch nám ho vrátil, - jasným světlem ozářil. Vzorem nám, …
8. Anežko, tvé svaté tělo ukryl do neznáma čas, - kolik snah už k tomu spělo, - bychom nalezli je zas. Vzorem nám, …

DEO GRATIAS


Velehrad 2011

Sdílet

Co říkáš na televizi TV-MIS.cz?

Rád bych ji nějakým způsobem podpořil (Počet hlasů: 506)
(17.51 %)

Viděl jsem na ní alespoň 10 filmů a zaujaly mě (Počet hlasů: 493)
(17.06 %)

Jsem mile překvapen (Počet hlasů: 511)
(17.69 %)

Rád bych se s programem seznámil blíže (Počet hlasů: 445)
(15.40 %)

Zatím z ní nic nemám - mám hlemýždí internet (Počet hlasů: 466)
(16.13 %)

Nechápu to (Počet hlasů: 468)
(16.20 %)Celkem hlasovalo: 2889
Související články:
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - pátek (25.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (24.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - středa (24.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - úterý (22.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - úvod (21.08.2023)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - Šest základních pravd - celé (18.08.2023)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - Desatero (27.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - pátek - 7. 8. a 10. přikázání Desatera (26.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek - 5., 6. a 9. přikázání Desatera (25.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - středa - 3. a 4. přikázání Desatera (24.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - úterý - 1. a 2. přikázání Desatera (23.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - úvod (22.08.2022)
Promluvy při XXI. pěší pouti na Velehrad (21.08.2021)
Promluvy při XXI. pěší pouti na Velehrad – čtvrtek (19.08.2021)
Promluvy pro XXI. pěší pouť na Velehrad L.P. 2021 - středa (19.08.2021)
Promluvy pro XXI. pěší pouť na Velehrad L.P. 2021 - úterý (18.08.2021)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – pátek (21.08.2020)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – čtvrtek (20.08.2020)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – středa (19.08.2020)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – úterý (18.08.2020)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad (31.08.2019)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – čtvrtek (23.08.2019)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – středa (21.08.2019)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – úterý (20.08.2019)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - celé ke stažení (25.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - pátek dopoledne i odpoledne: Mons. ThDr. Josef SCHINZEL (24.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - čtvrtek dopoledne: sv. Terezie od Dítěte Ježíše (24.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - čtvrtek odpoledne: sv. Tereza z Kalkaty (23.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - středa odpoledne: sv. Jan Nepomucký (22.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - středa dopoledne: sv. Antonín Paduánský (22.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - úterý odpoledne: sv. Mikuláš (21.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - úterý dopoledne: sv. Jakub, syn Zebedeův (21.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - úvodní slovo (20.08.2018)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad (03.09.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - středa (23.08.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - úterý (22.08.2017)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluvy (05.09.2016)
Promluvy na XV. pěší pouti na Velehrad (04.09.2015)
PROMLUVY NA XIII. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD L.P. 2013 V ROCE VÍRY - 12 ČLÁNKŮ VÍRY (02.09.2013)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 (24.08.2012)
Promluvy na XI. pěší pouť na Velehrad L.P. 2011 (07.10.2011)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - závěr (21.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 7., 10. a 8. přikázání (20.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 5., 6. a 9. přikázání (19.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 3. a 4. přikázání (18.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 1. a 2. přikázání (17.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - úvodní promluva (17.08.2010)
Promluvy z IX. pěší pouti na Velehrad - Sedm svátostí (20.02.2010)
Promluvy z VIII. pěší pouti na Velehrad - Modlitba Páně (19.02.2010)
Promluvy ze VII. pěší pouti na Velehrad - Sedm darů Ducha svatého (18.02.2010)
Promluvy ze VI. pěší pouti na Velehrad - Smrt, soud, nebe, peklo (17.02.2010)
Promluvy z V. pěší pouti na Velehrad - Eucharistie (16.02.2010)
Promluvy ze IV. pěší pouti na Velehrad - Šest základních pravd (15.02.2010)
Promluvy z III. pěší pouti na Velehrad - Ctnosti (14.02.2010)
Promluvy z II. pěší pouti na Velehrad - Mše svatá (13.02.2010)
Promluvy při I. pěší pouti na Velehrad - Sedm hlavních hříchů (12.02.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 23. 08. 2019 | 4876 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nejnovější videa, filmy či audia (v mp3) pro vás:
Rychlé hledání:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 58707
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Tento web je provozován společenstvím FATYM. Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.


Tento web je hostován na serverech A.M.I.M.S. (provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.