kaple svatého Jáchyma

Zveme Vás na křížovou cestu ke kapli svatého Jáchyma; tentokrát i s písničkou na konci.

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma Pane, veliký a mocný ve slově a činu! Pokračuješ ve své oběti v každém z nás, kde trpíš a umíráš za hříchy světa. Křížová cesta je cesta života. Pojď s námi a buď nám Šimonem i Veronikou.


Pojďte s námi křížovou cestu; najdete ji při kapličce svatého Jáchyma.

Pane, veliký a mocný ve slově a činu! Pokračuješ ve své oběti v každém z nás, kde trpíš a umíráš za hříchy světa. Křížová cesta je cesta života. Pojď s námi a buď nám Šimonem i Veronikou.


I. Pilátův soud

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Pane Ježíši, Pilát tě odsoudil. Rozsudek je vynesen. Nikdo ze žalobců nepomyslel na to, že přijde chvíle, kdy bude každý z nich stát před soudem lidí a především před soudem Božím. I my často stojíme u soudu: soudí nás lidé, posuzujeme se sami, jednou nás přijdeš soudit i Ty.

V této chvíli k Tobě voláme: Rozpomeň se na nás, Pane!

Až nás naše svědomí bude obviňovat ze zlých skutků.


II. Ježíšův kříž

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Spasiteli, podrobuješ se rozsudku vladařovu. Ochotně přijímáš kříž. Jak se to liší od našeho přijímání kříže života!

Voláme k Tobě slovy: Smiluj se nad námi, Pane!

Kdykoliv chceme jít za Tebou jen slovy a ne skutky.


III. Ježíšův pád

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Vykupiteli, nemohl jsi unést těžký kříž. Upadl jsi pro slabost svého těla. I my často padáme pod křížem pro slabost těla i duše.

Voláme k Tobě slovy: Buď s námi, Pane Ježíši!

Když naříkáme nad svými bolestmi.


IV. Ježíš potkává svoji matku

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Pane, ze všech stran na Tebe hledí nepřátelské obličeje. Zaryté a zatvrzelé. Jen pohled Tvé Matky byl jiný – útěšný a povzbuzující.

Voláme ke Tvé Matce slovy: Oroduj za nás, Královno mučedníků!

Kdykoliv náš pohled má povzbudit a dát naději.


V. Pán Ježíš potkává Šimona

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Pane Ježíši, nezůstal jsi bez pomoci. Přinutili Šimona, aby Ti pomohl nést kříž. I nám dáváš na cestu pomocníky. Od svého narození jsme v péči rodičů, kněží, učitelů, příbuzných, přátel.

Za všechny Tě prosíme: Dopřej jim věčný život!

Našim rodičům za lásku, péči a starostlivost a našim manželům a manželkám za obětavou lásku a radost manželského života.


VI. Pán Ježíš potkává Veroniku

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Statečná žena stojí před Tebou, Pane, a nabízí Ti pomoc. Je to pomoc velmi nepatrná, ale Ty jsi za ni vděčný. Přiznáváme se, že v nás je mnoho zla, které nám brání vidět maličkosti dobra.

Voláme k Tobě: Vysvoboď nás, Pane!

Od nelásky a nenávisti, od zatvrzelosti a pokrytectví, od závisti a nečistoty srdce.


VII. Ježíšův druhý pád

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Pane Ježíši, nezůstalo při jednom pádu. Ani v našem životě tomu není jinak. Ovšem, Ty padáš, protože jsi slabý, my padáme do hříchu, protože jsme líní a lhostejní.

Voláme k Tobě slovy: Prosíme Tě, vyslyš nás!

Osvěť nás, abychom poznali hříšnost náladovosti, a veď nás k tpělivosti, osvěť nás, abychom poznali hříšnost roztrpčenosti, a veď nás k radosti.


VIII. Pán Ježíš potkává jeruzalémské ženy

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Pane Ježíši, ženy velmi dobře poznávají Tvé hrozné postavení. Chtějí Ti pomoci, jsou bezmocné, proto ze soucitu pláčou. Planý soucit odmítáš, neboť nepomáhá, chceš změnu srdce.

Voláme k Tobě slovy: Odpusť nám, Pane!

Smutek, který rozséváme, malomyslnost, když trpíme.


IX. Ježíšův třetí pád

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Náš Vykupiteli, bolestný průvod je již téměř u konce a ještě jeden bolestný pád. Ježíši, vlej do naší duše důvěru v Tebe. Je naděje, že dojdeš na Kalvárii? Každý nový pád v nás podlamuje důvěru, že dojdeme k Tobě.

Proto voláme slovy: Chceme v Tebe důvěřovat!

V pochybnostech, zda nás přes naše vzpoury ještě miluješ, v temnotách i slabostech, v opuštěnosti i v pocitu zavržení od lidí.


X. Ježíšova příprava na ukřižování

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Jsme u cíle. Konečně by sis, Pane, mohl odpočinout. Ale teď teprve začne to nejhorší. Podávají Ti hořký nápoj, ale Tvoje duše nezahořkne. Naopak. S velkodušností se nabízíš Otci jako smírná oběť. Kolikrát máme v duši hořkost místo lásky, kolikrát ji způsobili druzí svou tvrdostí a necitelností.

Místo omluv a výmluv voláme: Odprošujeme Tě, Pane!

Za hořkost, kterou jsme zaseli druhým do srdce, za duchovní bídu, kterou jsme zavinili, za tvrdost srdce náš všech, kteří ubližujeme.


XI. Ježíšovo ukřižování

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Náš Spasiteli, přibíjíme Tě na kříž. Jako beránek jsi kladen na oltář a následuje první pozdvihování. Tvá láska k nám Tě přivedla na kříž. Nemilujeme Tě tak, jak si zasluhuješ.

Proto k Tobě voláme: Dej, ať Tě více milujeme!

Když jsme zklamáni a zrazeni, když prohráváme a ustupujeme.


XII. Ježíšova smrt

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Tvoje smrt, Pane, je i naší smrtí, je smrtí za nás a místo nás. Uvěřili jsme v tuto pravdu, neboť jsi ji dokázal svým životem. Posilni naši víru!

Voláme k Tobě: Věříme v Tebe, Pane!

Ty k nám mluvíš, neboť jsi cesta, pravda a život, Ty jsi zemřel na kříži, aby jsi nás vykoupil a seslal Ducha svatého.


XIII. Tělo Ježíšovo na klíně Matky

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Svatá Panno, pomalu složili Ježíšovo tělo na Tvůj klín. Není smutnější chvíle. Ten, kterému jsi dala pozemský život, dal věčný život nám. I náš pozemský život skončí. Pros za nás hříšné v hodinu smrti naší. Stůj pod naším křížem a přijmi nás také do svého náručí.

Voláme k Tobě: Ukaž nám svého Syna!

Až se k nám bude blížit Satan, aby nám připomněl naše hříchy, až bude Bůh vážit naše hříchy.


XIV. Ježíšův pohřeb

křížová cesta u kaple svatého Jáchyma


Pane, ještě není konec, i když je hrob zapečetěn. Poslední slovo řekneš, až vstaneš z mrtvých. Ve chvíli, kdy jsme se zastavili u Tvého hrobu, voláme:

Voláme k Tobě: Děkujeme Ti, Pane!

Za každé Tvé slovo, za Tvou Matku, za Tvé utrpení a smrt, za Tvé zmrtvýchvstání, za seslání Ducha svatého, za lásku, kterou nás zahrnuješ, za Tvé požehnání, za utrpení a zkoušky, za každý den prožitý v milosti, za dary Ducha svatého.

svatý Jáchym


Malá postní roztomilost z barokního kancionálu.

This text will be replaced


Nahrávka ke stažení zde.


Sdílet

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 09. 04. 2014 | 5889 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE