Liturgický rok

11. neděle v mezidobí

Ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny. Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny.

11. neděle v mezidobí

První čtení: Ezechiel 17,22-24

Tak praví Pán, Hospodin: „Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře. Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím, vyžene větve, vyraší výhonky, ponese plody, stane se nádherným cedrem. Pod ním budou hnízdit ptáci všeho druhu, budou hnízdit ve stínu jeho ratolestí. Poznají pak všechny polní stromy, že já jsem Hospodin: ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký, dávám uschnout stromu zelenému, vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, jsem to řekl a učinil.“

Druhé čtení: 2. list Korinťanům 5,6-10

Bratři! Jsme ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. A proto stůj co stůj usilujeme o to, abychom se mu líbili, ať už v domově těla zůstáváme, nebo se z něho odebíráme. My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného.

Evangelium: Marek 4,26-34

Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned člověk vezme srp, protože nastaly žně.“ Řekl také: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“ Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal Boží slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.

Ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny.


PROSBY:

Díky tobě, Bože, za to, že zjevuješ svou moc ve všem stvoření a na běhu světa ukazuješ svou prozřetelnost.

BOŽE, PROKAZUJ NÁM STÁLE SVOU LÁSKU.

Skrze svého Syna, hlasatele pokoje a vítěze na kříži, vysvoboď nás od zbytečného strachu a zoufalství.

BOŽE, PROKAZUJ NÁM STÁLE SVOU LÁSKU.

Dej všem, kdo milují spravedlnost a snaží se o ni, ať poctivě spolupracují na budování světa v pravém míru.

BOŽE, PROKAZUJ NÁM STÁLE SVOU LÁSKU.

Ujmi se utlačovaných, vysvoboď zajaté, potěš ubohé, dej chléb hladovějícím, posilni slabé, na všech učiň zjevným vítězství kříže.

BOŽE, PROKAZUJ NÁM STÁLE SVOU LÁSKU.

Svého Syna mrtvého a pohřbeného jsi podivuhodně vzkřísil k slávě, dej, ať i naši zemřelí přejdou s ním do věčného života.

BOŽE, PROKAZUJ NÁM STÁLE SVOU LÁSKU.

Ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny.


ZAMYŠLENÍ:

Jak se má vlastně křesťan cítit v tomto světě? Každý z nás by někdy rád ze světa rychle utekl, jindy si zas nedovedeme dost dobře představit, že tento svět pro nás může někdy skončit. A když se podíváme do různých starších i mladších křesťanských textů, najdeme tam také oba póly. V některých starších úvahách najdeme pohrdání světem, pozemskou existencí, snahu po tom žít spíš jako andělé než jako lidé. A zase v některých novějších textech překvapivé oceňování tohoto světa, tohoto života, jako by snad ani v křesťanství o nic jiného nešlo. Ostře řečeno ? máme se bát, že tento svět ztratíme, nebo ho máme zahodit? Máme se cítit v tomto světě šťastně nebo nešťastně a utíkat z něho? Otázky jsou položeny špatně, a proto na ně nelze dostat dobré odpovědi.
Pavel mluví v dnešním čtení dvakrát o tom, že jsme plní důvěry. To nepřehlédněme. A v čem tato důvěra spočívá? Nespočívá v naivních nadějích, že tento svět se stal, stává nebo vbrzku či později stane světem ideálním nebo světem věčným. Je to svět Boží, ale současně svět, který pro křesťana je stále málo plný Boha. Svět, ve kterém ten, kdo Boha miluje, cítí, jak by mu rád byl ještě blíže. Svět cenný, ale ne dost cenný. Svět, který je nám sice domovem, ale o němž víme spolu s nevěřícími, že ho budeme muset jednou opustit. Pavel je plný důvěry, protože počítá s tím, že patří do domova konečného, do domova u Pána. Ne proto, že je ?svatým Pavlem?, ale proto, že je Kristův. Uvěřil Kristu, že ho chce vzít k Otci. A proto se chce líbit Bohu, a ne lidem. Proto s klidem opustí tento domov tělesný (kterým jinak nikdy okázale nepohrdal), aby mohl jít do plného a definitivního domova u Pána. Tím získává klid a svobodu. A hlavně tím dostává jeho život jasnou orientaci. Pavel se nemusí líbit na všechny strany, ale chce se líbit Bohu. Nečeká kdeco od kdekoho, ale čeká všechno od Pána. Nebloudí životem, ale jde ke svému konečnému domovu. Nemá tento svět v nenávisti, ale má v něm cestu k naplnění života, k věčnému domovu.
Jak se tedy máme cítit v tomto světě? Krátce řečeno jako ti, kdo vědí, že tento svět je světem Božím přes všechno zlo, které jsme do něj zanesli, že je to dobré Boží stvoření, prostor, který Bůh pro nás lidi připravil. A dále jako ti, kdo vědí a počítají s tím, že tento svět budou muset opustit a že to pro ně nebude tragédie, ale zisk. Jdeme tímto světem do trvalého domova, k Otci, Kristovou cestou. Aby se to mohlo stát, musíme poznat Otce a poznat Ježíše ? porozumět mu. Pochopit tedy jak cíl cesty, tak poznat cestu samu. Na to máme právě dán čas pozemského života. Čas omezený, nicméně zpravidla dost dlouhý. Tento čas nemáme promrhat. Ani nečinností ani horečnou činností, která by vedla jinam než k cíli, který je pro nás určen.Ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny.

Sdílet

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 17. 06. 2018 | 324 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE