Pěší pouť Velehrad – Roma 2016 - 1. otázka

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Bude a zveme!, Vydáno dne: 25. 02. 2016

Připravuje se pěší pouť ke Svatým branám v Římě v roce Milosrdenství z posvátného Velehradu do Věčného města po stopách svatých Cyrila a Metoděje.

Zájemci o účast na celé pěší Cyrilometodějské pouti nebo její části se mohou hlásit na adrese:
penaz.vm@seznam.cz