Jak proběhla 7. a 8. etapa Cyrilometodějské pouti 2013?

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Národní pěší pouť, Vydáno dne: 29. 05. 2013

KOFE Cyrilometodějští poutníci ušli 7. a 8.etapu pouti 2013.Tak jsme opět došli na Moravu!! V sobotu 18. května jsme si vyzvedli „archu“ a další „insignie pouti“ na děkanství a potom spolu s chotěbořskými farníky zahájili mší svatou v děkanském kostele sv. Jakuba v Chotěboři. Zde jsme se též pomodlili začátek růžence a také připomněli duchovní téma letošního roku víry a to, že víra vyžaduje skutky- konkrétně náš závazek, který jsme přijali při biřmování: Jsme povoláni k aktivní službě v Kristově království!


CMP 7. etapaA po dešti, který právě skončil, jsme se vydali v počtu 23 poutníků na trasu přes Staré Ransko do Polničky, kde jsme odložili zavazadla (měli jsme zde zajištěn nocleh v turistické ubytovně) a došli až do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. Celkem jsme proputovali (i s Uršulou na vozíčku) 26 km.
Nedělní putování 19. května bylo již tedy celé v brněnské diecézi. Nejdříve jsme se zúčastnili (28 poutníků) na Zelené Hoře „dvojnásobně slavné“ mše svaté – byl Hod Boží svatodušní a zde byla ještě pouť k sv. Janu Nepomuckému. A potom vyrazili přes Žďár nad Sázavou do krásných lesů s nádhernými rybníky. Na začátku – před modlitbou růženců jsme si však připomněli dnešní – aktuální téma „Věřím v Ducha Svatého“ a během cesty jsme mohli rozjímat, jak hospodaříme s dary, které nám dává – „láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věrností, tichostí a sebeovládáním“ (viz Gal 5,22-23). V krásném počasí jsme došli právě v poledne ke kapličce v Březí nad Oslavou, takže po modlitbě „Raduj se nebes Královno…“ jsme na lavičkách na návsi poobědvali z vlastních zásob a potom se vydali na další cestu Ostrova nad Oslavou. Celkem 19 km. Putování jsme ukončili v zde kostele sv. Václava – přesněji na bývalé faře, kde jsme uložili naše „atributy“ a také zde bylo pro nás připraveno občerstvení, káva, minerálky, bábovka a další druhy zákusků. Bohu díky – za dary Ducha Svatého a krásné počasí. A díky všem „bafuňářům“, kteří o nás pečovali – při pohoštění i jako řidiči.

Srdečný pozdrav všem příznivcům našeho putování v roce cyrilometodějského jubilea zasílá František R.


CMP 7. etapa