Píseň o dvě věci Pane prosím

Autor: Táňa Dohnalová <MarieAntonina(at)seznam.cz>, Téma: Boží doteky, Vydáno dne: 05. 09. 2018

Svatý Alfons Maria z Liguori často vybízel, abychom se modlili o dvě věci: Aby rostla naše láska k Pánu Bohu a abychom vytrvali v dobrém. A protože je toto vyprošení důležité pro věčnost, nabízíme píseň, která k modlitbě o tyto dvě věci povzbuzuje. Třeba si ji budete také zpívat.


O dvě věci Pane prosím