120 let od úmrtí sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Autor: Petra Kafková <petra.kafkova(at)post.cz>, Téma: Boží doteky, Vydáno dne: 30. 09. 2017

Svátek sv. Terezičky tentokráte připadl na neděli 1. října.

Jmenovala se Marie Františka Terezie Martinová. Když jí bylo tři a půl roku, zemřela jí matka a otec se přestěhoval s dětmi do Lisieux. V roce 1888 vstoupila ke karmelitkám. Vynikala pokorou, evangelní prostotou a důvěrou v Boha. Svůj život zasvětila modlitbě a sebeobětování za spásu duší, za kněze a za misie. Od roku 1895 začala na příkaz představené psát své vzpomínky "Dějiny duše". Zemřela na tuberkulózu 30. 9. 1897 v Lisieux. V roce 1925 byla prohlášena za svatou a roku 1927 za patronku misií. V roce 1997 byla prohlášena za učitelku církve.

Z dopisu abbému Bellierovi, 26. července 1897


Ježíš se radostí chtěje nad těmi, kdo ho milují a kdo ho přicházejí po každé nešetrnosti odprosit a vrhnou se mu do náručí. Říká svým andělům to, co říkal otec marnotratného syna svým služebníkům: "Přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten, (...) veselme se". Ach milý bratře, jak málo jsou známy Ježíšova dobrota a jeho milosrdná láska!... Je pravda, že abychom se těšili z těchto pokladů, musíme se pokořit, uznat svou nicotu. A to nechce mnoho duší udělat.