Co je to Boží Tělo???

Autor: Táňa Dohnalová <MarieAntonina(at)seznam.cz>, Téma: Liturgický rok, Vydáno dne: 06. 06. 2018

Slavnost Božího Těla se slaví každým rokem, ale co to vlastně Boží Tělo je? A proč je třeba jej mít ve veliké úctě?


Při poslední večeři udělal Ježíš Kristus jeden z Největších zázraků:Proměnil obyčejné víno ve svou krev a chleba ve své Tělo.
Očima učedníci viděli víno a chléb, ale už to nebylo obyčejné jídlo, ale Ježíšovo Tělo.

Tento zázrak se každou mši svatou, kdy kněz opakuje Ježíšova slova, stále znovu a znovu uskutečňuje, proto je mše svatá velikou události a vyvrcholením každého dne.Tento zázrak se každou mši svatou, kdy kněz opakuje Ježíšova slova, stále znovu a znovu uskutečňuje, proto je mše svatá velikou události a vyvrcholením každého dne.

Na památku tohoto velikého a nezaslouženého daru, slaví církev Svátek Božího Těla, kdy se klaní Ježíšovy přítomnému v Nejsvětější svátosti oltářní a zároveň prosí svého Pána, aby při procesí k oltářům žehnal příbytkům všech lidí.

„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe.
Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky.“(Jan 6,51)
Jeden z oltářů v obci, ke kterému se na Boží Tělo s průvodem putuje.
Průvod věřících: ve předu jde ministranti jeden nese kříž, ostatní zvoní zvonky a ohlašují, že je nesen Pán Ježíš, za nimi jdou družičky, které hází květiny na zem, aby tak Pánu Ježíši připravily květinový koberec, teprve za nimi jde kněz, který nese Pána Ježíše v Oltářní svátosti. Při průvodu se zpívá.


Klaním se Ti Ježíši
Ty jsi můj Pán Nejvyšší